WIR
NEUES
RÜDEN
HÜNDINNEN
JAHR: 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2010  | 2008  | 2007  |


06. Dezember
2015
06. Dezember 2015
IHA Wels

Richter:  Chris Hancock

Class:  Zwischenklasse

Vorzüglich 1. CACA
05. Dezember
2015
05. Dezember 2015
IHA Wels

Richter:  Ramune Kazlauskaite

Class:  Zwischenklasse

Vorzüglich 1. CACA

JUGEND-CHAMPION
01. November
2015
01. November 2015
Internationale Ausstellung Metz

Richter:  Alain Pecoult

Class:  Zwischenklasse

Vorzüglich 2.
27. September
2015
27. September 2015
Bundessieger Tulln

Richter:  Barbara Pallasky

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich 1.

Jugendbester
26. September
2015
26. September 2015
Club-Show Tulln

Richter:  Lisbeth Mach

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich 2.
26. September
2015
26. September 2015
IHA Tulln

Richter:  Adolf Ringer

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich 1.

Jugendbester
08.08
2015
08.08 2015
Internationale Ausstellung Ludwigshafen

Richter:  Erwin Deutscher

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich 3.
12. Juni
2015
12. Juni 2015
World-Dog-Show Mailand

Richter:  Mrs. Newcomb

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich
11. Juni
2015
11. Juni 2015
World-Dog-Show Mailand

Richter:  Mr. Bas Bosch

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich 7.
25.05.
2015
25.05. 2015
Nationale Ausstellung Saarbrücken

Richter:  Mr. Deschuymere

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich 1

Jugendsieger
21.05.
2015
21.05. 2015
Internationale Ausstellung Saarbrücken

Richter:  A. Tiets

Class:  Jugendklasse

Vorzüglich 2
11.01.2015
2015
11.01.2015 2015
International Dog-Show Nürnberg

Richter:  Mr. Roberto Schill

Class:  Youth Class

V1 Anw. Dt. Jug. Ch.
W E B   D E S I G N    W W W . K A Z M I E R C Z Y K . C O M